WX系列涂装枪

我们是一家专业的植绒机和粉末喷涂设备的制造商

WX-G2008-B 蓝色枪壳线路板高压包成套组件

WX-G2008-B 蓝色枪壳线路板高压包成套组件

                           阅读更多
WX-G2008-R 红色枪壳、线路板,高压包

WX-G2008-R 红色枪壳、线路板,高压包

                           阅读更多
WX-G958 粉末喷枪

WX-G958 粉末喷枪

                           阅读更多
WX-G201 灰色静电喷枪

WX-G201 灰色静电喷枪

                           阅读更多
WX-G201-Y 黄色静电喷枪

WX-G201-Y 黄色静电喷枪

                           阅读更多
WX-G101-B1  静电涂装喷枪

WX-G101-B1 静电涂装喷枪

                           阅读更多
WX-G101-A 粉体静电喷枪

WX-G101-A 粉体静电喷枪

                           阅读更多
WX-G101-B 静电喷枪

WX-G101-B 静电喷枪

                           阅读更多
WX-G301-TC 实验喷枪(粉杯款)

WX-G301-TC 实验喷枪(粉杯款)

                           阅读更多
WX-G301 喷枪枪壳

WX-G301 喷枪枪壳

                           阅读更多
WX-GK2 静电喷枪模块组合

WX-GK2 静电喷枪模块组合

                           阅读更多
WX-GK1 喷枪模块线路板组合

WX-GK1 喷枪模块线路板组合

                           阅读更多
12